Nyheder

Hellefiskeseminar i UPERNAVIK afholdt

|   Presse

I går 26. februar 2014 afholdtes hellefiskeseminar i Upernavik med deltagelse af fiskere fra byen og de omkringliggende bygder.

Seminaret som er det tredje i rækken af hellefisk-seminarer blev arrangeret af KNAPK denne gang i samarbejde med Upernavik Seafood. Formålet er at sætte bæredygtighed og kvalitet i fiskeriet i centrum og skabe forståelse og dialog mellem fiskere, biologer, forvaltning og industrien. Der var også deltagelse fra lokal og landspolitikere.

I går 26. februar 2014 afholdtes hellefiskeseminar i Upernavik med deltagelse af fiskere fra byen og de omkringliggende bygder.

Seminaret som er det tredje i rækken af hellefisk-seminarer blev arrangeret af KNAPK denne gang i samarbejde med Upernavik Seafood. Formålet er at sætte bæredygtighed og kvalitet i fiskeriet i centrum og skabe forståelse og dialog mellem fiskere, biologer, forvaltning og industrien. Der var også deltagelse fra lokal og landspolitikere.

Det blev en spændende dag med indlæg fra Naturinstituttet, Departementet for Fiskeri, fangst og landbrug, samt fra arrangørerne selv. De fremlagte emner var blandt andet udviklingen i hellefiskebestanden i Upernavik området, forvaltning af det kystnære fiskeri, rådgivning af fiskere og hvad MSC standarden står for.

Et af de vigtige emner der blev arbejdet seriøst med var; notering af fiskeområder, disse blev tegnet ind af fiskerne selv på et kort og fiskerne udvekslede erfaringer. Ikke mindre betydning har det, at også områder som ikke bliver fisket i, også blev noteret og tegnet, disse kan jo have særlig betydning i forhold til eventuelle højere kvoter fremadrettet. Fra industrien blev det fremhævet hvor vigtigt det er at håndtere råvaren skånsomt, for at den holder sin kvalitet frem til forbrugeren som både kan være europæisk og asiatisk. Hvis det ikke gøres vil prisen falde og ressourcen bliver dårlig udnyttet.

Seminaret sluttede med workshop, hvor deltagerne blev delt op i grupper for at udveksle synspunkter om udviklingen i fiskebestanden og i fiskeriet de næste 2-5 år, bæredygtighed, kvalitet og bemanding samt komme med forslag til forbedringer.

Nogle af disse synspunkter var:

  • Bestanden er stabil og der er ikke tegn til nedgang
  • Kvoten bør hæves og frysehuse udvides
  • Der er efterslæb på kajforhold enkelte steder og dertil hjælpeværktøj som kraner
  • Der skal arbejdes for mulighed for salg af andre arter (torsk, havkat m.v.)
  • Forsyning af is til fiskere skal sikres, dette vil øge kvaliteten på råvaren betragteligt
  • Bæredygtighed bør ikke overfortolkes, og desuden beskytter naturen selv
  • Råvarebehandling sikres bedst i større fartøjer
  • Arbejdskraftmangel i produktionen er ikke et ukendt fænomen, der bør gøres noget mere ved det
  • Rognbærende hellefisk og hellefisk som har rognrester observeres tit i gydeperioden i Upernavik området af fiskere
  • Økosystemet er vitalt for bestanden. Hajer tager stort indhug af bestanden ligesom narhvaler og hvidfisk jo gør.  

For yderligere kontakt:

For fiskere Hans Bidstrup tel. 591217  For KNAPK Tønnes Berthelsen, tel 558989

For Upernavik Seafood Flemming Andersen, 961374